GİRİŞ


image

Süreklilik

Home | Süreklilik

Ömrünü tamamlamış lastikler (ELT'ler) nedir?

ELT'ler, ürün kullanım ömürlerinin sonuna ulaşmış lastiklerdir. Bunlar aşınmış, çatlamış veya patlak olup, kaplama yapılamayacak ve artık kullanım amaçları için uygun olmayan lastiklerdir. ELT yönetimi, sürdürülebilirlik üzerine kurduğumuz odağımız doğrultusunda büyük bir ilgi konusudur. ELT'lerin geri kazanımı atığın azaltılmasını sağlamaktadır. Ayrıca, yakıt veya başka malzemeler için değerli bir kaynaktır. İşine bağlı bir lastik üreticisi olarak, size ELT'lerin kullanımı, depolanması, geri dönüşümü ve geri kazanımı ile ilgili bir takım talimatlar sunmak istiyoruz.

ELT'ler nasıl ele alınmalıdır?

Ömrünü tüketmiş lastikleri yağmura karşı korunaklı bir yerde saklayın, çünkü yağmur suyu birikmesi lastiğin içinde sivrisineklerin üremesi için zemin oluşturur.

Aynı şekilde, ömrünü tüketmiş lastikler sulak alanlarda, sele uygun arazilerde, vadilerde veya dik eğimli herhangi başka bir yüzeyde saklanmamalıdır.

Açık havada veya herhangi bir yerde kontrolsüz şekilde yakma işlemi yapılması çevreye zararlıdır ve bu nedenle birçok yasa tarafından yasaklanmıştır.

Paratonerler, lastik yığınlarından güvenli bir uzaklığa yerleştirilmelidir.

Depolama alanındaki lastik yığınlarının kasti olarak veya kazayla tutuşturulmasına karşı önlemler alınmalıdır.

Yeterli sayıda yangın söndürme cihazı yerleştirin. Ek olarak, yanmamış lastiklerin tutuşmasını önlemek için su kullanılabilirken, yanan ağaçları korumak için de kum ve toprak kullanılabilir.

Kasti olarak veya kazayla meydana gelen yangınların izole edilebilmesi amacıyla depolama alanında yeterli büyüklükte bir tampon bölge sağlanması önerilir.

Her bir lastik depolama alanında ve lastik yığınlarının arasında araç erişimi için bir acil durum yolu oluşturun.

Ömrünü tüketmiş lastik bileşimi

Bir lastik, lastiğin özel türüne bağlı olarak çeşitli malzemelerden oluşur; bunlar şu malzemeleri içerir

%46–48 kauçuk

%25–28 karbon siyahı

–12 çelik

–12 yağ ve sertleştirici maddeler

%3–6 sentetik iplikler ve dokumalar

Lastik kullanım ömrü

ELT geri dönüşüm ve geri kazanımı

Bir lastik ELT aşamasına ulaştığında uygun bir atık yönetimi sistemi uygulanmalıdır. Geri kazanım ve/veya son imha işleminin çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleşmesi oldukça önemlidir. ELT'ler, başka amaçlar için elde edilen malzemeler kullanılarak ekolojik bir şekilde imha edilebilir.

Temel olarak ELT, üç ürün sınıfına bölünebilir:
kauçuk granüller
çelik sokuntular
sentetik iplikten sokuntular ve dokumalar

Atık lastiklerin kauçuk tozu haline getirilerek geri dönüştürülmesi

Geri dönüşüm süreci - piroliz

ELT'ler, özel piroliz tesislerinde termal ve kimyasal ayrıştırma vasıtasıyla temel olarak yağ, karbon siyahı, hidrokarbon ve çeliğe ayrıştırılır. Bileşenler, sonrasında tekrar kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir.

Ömrünü tamamlamış lastikler hangi amaçlar için kullanılabilir?

ELT'ler, enerji santrali veya çimento fabrikası gibi büyük bir yakıt tüketicisinin yanına yerleştirildiklerinde düşük masraflı bir yakıt kaynağı olabilir. Ayrıca, çeşitli alanlardaki inşaat projelerinde de kolaylıkla işlenebilirler.