Hur kan lantbrukare reagera på klimatförändringarna? | Nytt avsnitt av Globala trender
Events

Hur kan lantbrukare reagera på klimatförändringarna? | Nytt avsnitt av Globala trender

Lästid (minuter):2

Har du sett det senaste avsnittet av Global Trends än? BKT hedrade Världsjorddagen genom att ägna det sjätte avsnittet av Global Trends åt klimatförändringarna. Här diskuterar vi de innovativa åtgärder som jordbrukarna vidtar för att skapa en grönare framtid och ytterligare sätt som vi alla kan hjälpa till att bekämpa klimatkrisen.

Redo för Jordens Dag? Kan du föreställa dig en viktigare dag för lantbrukare? På BKT hedrade vi dagen med att ägna det sjätte avsnittet av Globala trender till ämnet klimatförändringar.

En rad internationella experter anslöt sig till det senaste avsnittet för att prata om klimatförändringar, som kanske är den största utmaningen som jordbrukssektorn, såväl som mänskligheten, någonsin har ställts inför. Jorden upplever alltmer extrema, frekventa och förödande klimatfenomen.
Det är uppenbart att vi alla – inklusive lantbrukare – måste agera. Men vad kan lantbrukare göra? Och vad gör vi redan inom jordbrukssektorn?

Låt oss arbeta tillsammans!

Jordbrukssektorns svar på klimatkrisen kräver samordnade strategier på global nivå. Detta kommer med en utmaning: Bestämmelser och åtgärder som är lämpliga för ett land kan vara ineffektiva i ett annat. Hur ska vi övervinna denna svåra fråga?
John Reilly, ekonom inom energi, miljö och jordbruk vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), kommenterar det faktum att det finns några universella policyer som hjälper i detta avseende, såsom incitament för lantbrukare att implementera hållbara och fördelaktiga metoder.
– Sedan är det också frågan om djurhållning och boskap som vi vet är en genomgående orsak till metanutsläpp. Hur gör vi då? Att ändra foder för idisslare kan bidra till att minska dessa utsläpp, men mycket kan göras med fokus på marken. Det är till exempel viktigt att begränsa kvävegödselmedel och använda dem mer effektivt och på så sätt minska kväveoxidutsläppen till atmosfären.
Reagera på extremt väder

Långvarig sommartorka. Skyfall. Hagelstormar. Låter bekant?

Lantbrukare är särskilt sårbara för klimatförändringarna. Extremt väder är en av klimatförändringarnas effekter som påverkar jordbruket mest.
I Italien hanteras effekterna av klimatförändringar på jordbruket på tre sätt: användning av teknik, utbildning av jordbrukare och utveckling av projekt för lagring av regnvatten.
– Tack vare hjälp av offentlig finansiering har högteknologiska bevattningssystem utvecklats mot torka i Italien, som gör det möjligt att halvera användningen av vatten, samt installation av skyddsnät mot hagel, säger Lisa Bellocchi, som är president för det europeiska nätverket av jordbruksjournalister.

Teknikens hjälp

Ny teknik är avgörande för att klara klimatutmaningarna. I framtiden kommer lantbrukarna att bli allt mer högteknologiska.
Francesco Cavazza är forskare vid det italienska forskningscentret ”Acqua Campus”, som är ett banbrytande nav dedikerat till utveckling och överföring av innovation till företag som är verksamma inom jordbruket. Han delar med sig av insikter från en studie om nederbörd och dess inverkan på jordbruket. I en studie observerade de att regn inte har förändrats så mycket i mängd utan i frekvens, och att det blivit mer koncentrerat vid vissa tider på året och därmed skapar problem med torka under sommarmånaderna.
– Vi har observerat att detta fenomen leder till problem med urlakning av nitrater och fosfater i marken. För att komma till rätta med detta problem är det möjligt att ingripa genom att förbättra gödslingen av grödor, använda till exempel organiska gödningsmedel och gödning för att undvika förlust av näringsämnen och använda goda metoder som täckgrödor, förklarar Cavazza.

Nollutsläpp från jordbruket till 2050

Många länder har satt upp nollutsläppsmål. Jordbrukssektorn är avgörande för alla länder för att nå dessa mål. Tom O’Dwyer är Project Manager Signpost Program på Teagasc, den irländska myndigheten för jordbruk och livsmedelsutveckling, och han delar med sig av uppdateringar från Irland.
Han förklarar att 37 % av de totala nationella utsläppen av växthusgaser i Irland genereras av jordbruk. Av denna anledning har den irländska regeringen – genom klimathandlingsplanen – förbundit sig till nollutsläpp från jordbruksverksamhet till 2050.
– Signpost-programmet går just i denna riktning. Detta är ett program som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser i den irländska jordbrukssektorn, ge direkt stöd till bönder och yrkesverksamma inom jordbruksindustrin genom utbildning och stöd för antagande och hållbar teknik och god praxis, säger O'Dwyer om programmet som han hävdar kommer att vara avgörande för att uppnå det nollutsläppsmål som Irland har satt upp för sig själv.

Vill du veta mer om hur lantbrukare och jordbrukssektorn kan reagera på klimatförändringarna? Se det sjätte avsnittet av Globala trender här!
Share
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck