MEDDELANDE OM COOKIES

 

- Allmän information

 

Cookies är textsträngar som webbplatser (så kallade Publisher, eller "första parter") som besöks av användaren eller olika webbplatser eller webbservrar (så kallade "tredje parter") placerar och lagrar – direkt, när det gäller Publisher och indirekt, dvs. genom den senare, när det gäller "tredje parter" – i en terminalenhet som är tillgänglig för användaren.
Cookies kan utföra olika funktioner, till exempel: tillåta navigering på webbplatsen, underlätta användningen av onlineinnehåll, spåra åtkomst, profil för marknadsföringsändamål. På grundval av bestämmelserna i art. 122 i lagdekret 196/2003 kräver användningen av tekniska cookies inte samtycke från användaren. För andra cookies krävs istället specifikt och uttryckligt samtycke. Cookies som används av webbplatsen

 

Denna webbplats använder tekniska cookies och, med förbehåll för samtycke, analys- och profileringscookies från tredje part. Cookies beskrivs i den särskilda tabellen, som innehåller länkar till meddelanden om skydd av personuppgifter från de tredje parter som cookies hänvisar till.

 

  • Godkännande av cookiesAnvändaren kan bestämma om och vilka cookies som ska godkännas genom den banner som visas när de besöker webbplatsen. Valet lagras i 12 månader

Användaren kan när som helst ändra eller återkalla sitt samtycke genom att klicka på den symbol som finns i den vänstra delen av sidfoten och via länken i meddelandet om cookies som kan nås via sidfoten på webbplatsen.

Underlåtenhet att ge samtycke hindrar inte användaren från att surfa på webbplatsen


- Så här inaktiverar man cookies

Användaren kan utesluta andra cookies än de tekniska cookies som är absolut nödvändiga för att navigera genom att använda funktionen ändra cookieinställningar som kan nås från sidfoten på webbplatsen eller direkt via sin webbläsare. Varje webbläsare har olika procedurer för att hantera inställningarna. 

När det gäller användare som navigerar från en mobil enhet varierar systemkonfigurationerna för att utesluta arkivering av cookies eller för att avbryta dem beroende på märke och/eller modell för den enhet som används och det är därför nödvändigt att konsultera de anvisningar som tillhandahålls av tillverkaren.

För information om cookies som lagras på din enhet och för att inaktivera dem individuellt, se länken: https://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

 

  • Leverantör av cookiehanteringstjänster och överföring utomlands

 

För att hantera cookies används det danska företaget Usercentrics A/S:s tjänst Cookiebot. Vissa tjänster som används av detta företag tillhandahålls av leverantörer i så kallade tredjeländer (utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller som behandlar personuppgifter i sådana länder, dvs. länder vars dataskyddsnivå inte motsvarar den inom EU. När det gäller länder för vilka Europeiska kommissionen inte har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå (art. 45 i GDPR), har företaget vidtagit lämpliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa en adekvat skyddsnivå för alla typer av överföringar. Dessa inkluderar bland annat Europeiska unionens standardavtalsklausuler eller bindande dataskyddsregler för företag.

– Den registrerades rättigheter

Lagen erkänner den registrerades rätt att be den personuppgiftsansvarige om tillgång till personuppgifterna och rättelse eller radering eller begränsning av behandlingen av dem eller att invända mot behandlingen, samt rätten till dataportabilitet.

Den registrerade kan när som helst hävda sina rättigheter, utan formaliteter, genom att kontakta den personuppgiftsansvarige via e-postadressen privacy@bkt-tires.com

Den registrerade informeras därefter om att denne, om denne anser att behandlingen av dennes personuppgifter sker i strid med bestämmelserna i GDPR, har rätt att lämna in ett klagomål till myndigheten, i enlighet med vad som föreskrivs i art. 77 i GDPR själv eller att söka rättslig prövning, enligt vad som föreskrivs i art. 79 i förordningen.

– Mer information

Mer information om behandlingen av uppgifter och om de rättigheter som följer av gällande lagstiftning finns i meddelandet om skydd av personuppgifter, som när som helst kan nås via länken i sidfoten på webbplatsen.

– Personuppgiftsansvarig

 

Personuppgiftsansvarig är Balkrishna Industries Limited, BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Indien. Företaget kan kontaktas per e-post på asia@bkt-tires.com.

 

Personuppgiftsansvarig för behandling av analytiska cookies och profilering är BKT Europe Srl, i form av den tillfälliga juridiska företrädaren, med säte på Viale Bianca Maria 25, 20122 Milano och kontor på Viale della Repubblica 133, 20831 Seregno (MB), momsregistreringsnummer. 05404270968. Företaget kan kontaktas via e-post på europe@bkt-tires.com


6/3/2024 6:55:39 AM
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck