Hur ska vi använda vatten i jordbruket i framtiden? | Nytt avsnitt av Globala trender
Events

Hur ska vi använda vatten i jordbruket i framtiden? | Nytt avsnitt av Globala trender

Lästid (minuter):2

Med en ständigt växande befolkning är jordbruksindustrin mer än någonsin beroende av vatten. Därför krävs det en gemensam ansträngning för att hitta effektivare sätt att hantera vatten på gården. Titta på vårt senaste avsnitt om globala trender för att lära dig mer om vattenhantering från experterna.

Det finns 1,4 miljarder kubikkilometer vatten runt om i världen. Ändå är endast 0,003 % tillgängligt för mänskligt bruk. Det är med andra ord långt ifrån en obegränsad resurs. Det femte avsnittet i Globala trender utforskar hur man hanterar vatten i jordbruket på intelligenta och hållbara sätt.

Världens befolkning förväntas öka exponentiellt under de kommande åren. För att möta behoven hos en ständigt växande befolkning måste också världens livsmedelsproduktion växa. Och livsmedelsproduktion kräver... Precis, vatten!

I detta helt nya avsnitt av Globala trender samlades internationella experter för att diskutera frågor som hur vi kan använda vatten i jordbruket mer effektivt.

 

Det krävs en kollektiv insats

Vatten är utan tvekan den viktigaste resursen för liv på denna planet, och jordbruket är redan den största användaren av detta ”blåa guld”.

Enligt Nicholas Brozović, Policydirektör för University of Nebraskas Water for Food Global Institute, är det första vi måste göra att öka medvetenheten bland bönder och yrkesverksamma inom sektorn – när det gäller frågan om vattenanvändning inom jordbruket – och om behovet av att ta till sig mer innovativa och tekniska metoder för hanteringen av vatten.

– Det handlar inte bara om att få med enskilda bönder: Det är bara genom ett bredare samarbete mellan parter, där vi också involverar institutioner, regeringar, forskare, universitet och yrkesverksamma, som vi kan uppnå en verklig positiv förändring i användningen av denna resurs, säger Brozović.

 

Lösa salinisering med teknik

Visste du att man beräknar att hälften av den bördiga jordbruksmarken kommer vara saliniserad år 2050? Det är redan ett allvarligt problem. För närvarande finns det tiotals miljoner bönder som lider av ökad salthalt i vatten och mark. Men tack vare teknik kanske detta inte behöver vara ett problem i framtiden.

Zac Gazit är VD för Alvátech och delar med sig av information om företagets nya hållbara teknologi. Detta skadar inte miljön och lyckas använda saliniserat vatten för att bevattna grödor och samtidigt minska jordens salthalt under processen.

– Det Alvátech-behandlade vattnet gör att de saltlager som bildas på marken kan brytas upp när saltvatten vanligtvis används för bevattning, vilket gör att ämnet tränger ned i jorden. Den här enheten dissocierar sedan själva saltet i dess joniska komponenter, vilket frigör rotzonen från salt och låter grödorna växa sig starka och friska, säger Gazit.

 

Återanvända avloppsvatten – en prisvärd lösning?

I områden som lider av vattenbrist kan möjligheten att återanvända renat avloppsvatten vara ett sätt att uppnå vattensäkerhet. Asad Qureshi är senior forskare inom bevattning och vattenhantering vid International Centre for Biosaline Agriculture (ICBA), och han delar med sig av den senaste utvecklingen i sitt projekt som syftar till att designa lösningar som renar avloppsvatten för produktion av grödor i Gulfen.

– Kostnaderna för vattenrening är mycket höga och det är problem med bristen på infrastruktur för att transportera denna resurs från reningsverken direkt till åkrarna. Ett visst kulturellt motstånd är svårt att ignorera. Ändå kan användningen av behandlat vatten i jordbruket verkligen vara en grundläggande vändpunkt för beteendet. Och inte bara i Gulfen, utan över hela världen, säger Qureshi.

Vill du veta mer om hur man hanterar vatten mer effektivt inom lantbruket? Titta på avsnittet här!

Share
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck