7 tips för att göra din byggarbetsplats mer hållbar
World and Machinery

7 tips för att göra din byggarbetsplats mer hållbar

Lästid (minuter):2

I den här bloggen undersöker vi sju sätt att göra din byggarbetsplats mer hållbar. Hållbart byggande handlar inte bara om att bygga miljövänliga byggnader utan också om att införa innovativa, miljövänliga processer.

Det har aldrig funnits en mer angelägen tid än nu för att skydda vår planet. Behovet av att  återvinna, använda hållbar energi och minska vårt koldioxidavtryck kommer bara att fortsätta  att öka. För dagens världsbefolkning och alla kommande generationer bör alla branscher spela  sin roll för en grönare framtid. Hållbart byggande handlar inte bara om att bygga miljövänliga  byggnader, utan också om att göra processen - från första början - lika miljövänlig.  

Låt oss utforska sju sätt att göra din byggarbetsplats mer hållbar. 

 

Ett miljövänligt sätt att hantera byggavfall 

 

Enligt Environmental Protection Agency (EPA) producerar byggnads- och ingenjörsbranschen  upp till 530 miljoner ton avfall varje år. Det mesta av detta avfall skickas till deponier, ett "D"- ord som vi alla vet inte bidrar till en grönare planet. Faktum är att det kan ta upp till en miljon  år för vissa material i deponier att brytas ned. Byggnadsavfall bidrar också till en tredjedel av  

det totala avfallet i USA. En tydlig signal om förändring - men vilka åtgärder kan vi vidta i dag för  att göra en hållbar förändring av vårt byggavfall i framtiden? 

Återvinn, återvinn, återvinn - många byggnadsavfall och byggkomponenter kan återvinnas. I  återvinningens magiska värld blir betong och spillror till betongprodukter, trä blir till trämöbler  och metaller är alltid en värdefull återvinningsresurs. Materialen kan hanteras på plats genom  att använda flera lådor för varje typ av avfall, vilket också främjar en integrerad och ansvarsfull  arbetsmetod för att se till att alla på plats bidrar till återvinningsprojektet och kan se fördelarna  direkt. 

 

Dags att halvera bullerföroreningar 

 

Även om det inte leder till global uppvärmning är bullerföroreningar det största bekymret för  dem som bor i närheten av en byggarbetsplats. Det kan också vara en utmaning för  byggnadsarbetarna själva - med minskade nivåer av bullerföroreningar har du sannolikt ett mer  produktivt och gladare team. 

Byggföretag kan kräva att tunga maskiner endast används under dagtid - detta kan kräva lite  mer planering, men det övergripande resultatet kommer säkert att vara värt det. Ny utrustning  tenderar också att vara tystare än gammal utrustning, till exempel kan bullerreducerande  sågblad halvera bullernivåerna när man skär stenblock. En viktig faktor att tänka på när man  köper ny utrustning. Genom enkelt underhåll av gammal utrustning och genom att göra  justeringar, till exempel genom att lägga till nya ljuddämpare eller ljudabsorberande material,  kan man dessutom minska bullernivåerna med upp till 50 %. 

 

En mer hållbar byggnadsutformning

 

Det finns många valmöjligheter i utformningsfasen som kan leda till en grönare och  miljövänligare byggnad. Det kan handla om allt från de material du använder - återvunnet  material innebär att du skapar mindre koldioxid samtidigt som du återanvänder material.  Placering av fönster kan bidra till att maximera mängden naturligt solljus som flödar genom  byggnaden. Solpaneler ger inte bara ett modernare utseende, utan är också världens tredje  största källa till förnybar energi. 

När byggnaden är i drift kan du lägga till en smart apparat, till exempel en termostat eller ett  VVS-system, för att minska byggnadens energiförbrukning avsevärt. Så när du är i designfasen,  tänk på planeten och kom ihåg - allt ligger i detaljerna! 

 

Mindre bränsle, mer hållbara åtgärder 

 

En alarmerande mängd bränsle används på en byggarbetsplats, där dieseldrivna lastbilar och  tunga maskiner är de största bovarna. Om du är mer uppmärksam på din förbrukning av fossila  bränslen, som olja och gas, kommer det att göra stor skillnad för ditt gröna fotavtryck och din  positiva inverkan på miljön. Det är också värt att överväga hybrid- eller elfordon, även om de  initiala kostnaderna kan vara högre, kommer dina kostnadsbesparingar på bränsle och att vara  snällare mot planeten att betala sig med tiden! 

När du använder ditt planetvänliga fordon, kom ihåg att maskiner som går på tomgång slösar  bränsle - se till att dina maskiner inte går på tomgång under en längre tid och att de körs i jämn  hastighet med öppna fönster för att få bästa möjliga prestanda.  

 

Förhindra kemikalieläckage 

 

Byggarbetsplatser kan vara en risk för att läcka otäcka kemikalier till miljön, för att undvika att  detta händer och skydda den lokala jorden och vattenförsörjningen finns här några tips att  tänka på. 

Var medveten om närliggande vattendrag och det naturliga landskapet som omger  byggarbetsplatsen, vilket kan hjälpa dig att skydda miljön från kemikalieläckage. Du kan  använda siltstängsel för att se till att föroreningar inte rinner ut i vattendragen och att jorden  inte sköljs bort. 

 

Gå digitalt 

 

Att överföra ditt företags dagliga funktioner till en digital plattform och säga adjö till den tid då  det fanns pappersspår av ritningar för byggarbetsplatser och byggnadsritningar - har en mängd  fördelar. Mindre papper innebär mindre nedskräpning och mindre trädfällning. Träd bidrar till  

att bromsa den globala uppvärmningen och är av största vikt för att säkerställa en grönare  framtid. Digitalisera - spara träden.

Förutom miljöfördelarna gör en digitalisering ditt företag effektivare - alla dina dokument finns  på ett ställe och är lätta att komma åt och redigera när du vill. För att inte tala om att ditt  företag blir mycket mer tillgängligt för dina potentiella kunder.  

 

Samarbeta med hållbara leverantörer  

 

Sist men inte minst, vem är bättre att köpa dina varor från än hållbara leverantörer som har  bevisat att de är hållbara och miljövänliga. På BKT bryr vi oss om miljön och kommande  generationers framtid. Det är därför vi använder oss av de starkaste internationella standarder  för produktionsparametrar och kvalitetskontroll, i enlighet med miljöbestämmelser som det  europeiska Reach-direktivet. Och vi är stolta över att ha fått det nationella priset för  energibesparing och hållbarhet i tre år i rad. Ta reda på mer här. 

Vi är här för att hjälpa dig att lyfta ditt byggföretag till ett starkare, grönare och mer hållbart  fotavtryck. 

Gör förändringen idag, för ditt företag och för framtida generationer. Kontakta oss.

 
Share
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck