Organik Tarım veya Sürdürülebilir (Yoğun) Tarım: Hangisi Daha İyi?
Sustainability

Organik Tarım veya Sürdürülebilir (Yoğun) Tarım: Hangisi Daha İyi?

Okuma süresi (dakika):2

Sürdürülebilir tarım, organik tarımın rakibi değildir; aslında sürdürülebilir tarım, tarımsal lastik teknolojisindeki gelişmeler de dahil olmak üzere tarımsal uygulamaları teknolojiyle birleştiren uygulanabilir bir yaklaşım olarak organik tarımı içerir.

Sürdürülebilir tarım etrafında dönen konuşmalar, azaltılmış tarım kimyasalları kullanımı ve artan organik tarım üzerinde durarak karmaşık bir hal alıyor. Avrupa Birliği'nin iddialı 'Çiftlikten Sofraya' stratejisi, bu karmaşıklığa bir örnek sunuyor. Bu yeşil geçiş manifestosu, tarımda kimyasal kullanımını büyük ölçüde azaltmayı ve organik üretim yöntemlerinin benimsenmesini hedefliyor. Ancak bu yaklaşım, çeşitli akademik ve özel kurumların çalışmaları ve simülasyonlarıyla desteklenen, sağlam temellere dayanan bir şüphecilikle karşı karşıya.

Kısacası, bu argümanlar, organik tarımı büyük ölçüde genişletirsek, çok daha az tahıl ve yağlı tohum üreteceğimizi (ve dolayısıyla daha az et ve süt üreteceğimizi) öne sürüyor. Bu durum, gübre ve böcek ilaçlarını azaltarak daha da kötüleşiyor.Bu kimyasalların daha az kullanılması da mahsullerin daha az sağlıklı olmasına ve kalitelerinin düşmesine neden olarak organik yöntemler kullanmayan ülkelerden yapılan ithalata daha fazla bağımlı olmamıza yol açıyor.

Organik mi daha iyi yoksa sürdürülebilirlik mi?

Tarımsal manzara son derece karmaşık ve yorumlaması zor olsa da, aşırı basitleştirme ile, büyük alan ürünü yetiştiriciliği için mevcut senaryo, yeni Ortak Tarım Politikası'ndan önemli ölçüde kesintilerle (-2023'te %25) beraber, üretim maliyetlerinde %20'den fazla artış görüyor. Aynı zamanda, mısır fiyatı %60 artarken, buğday fiyatları, marjinal fiyat artışı hektar başına daha düşük verimi telafi edemeyen organik buğday hariç, yüksek kalmıştır.

Bu durumun kısa ve orta vadede önemli ölçüde değişmesi beklenmiyor ve çiftçiler sürdürülebilir yoğunlaştırma adı verilen bir stratejiye odaklanmak zorunda kalıyor. Bu yaklaşım, teknik üretim yöntemlerini düzenleyip optimize ederken mahsul verimini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu, örneğin hassas tarım sistemleri (değişken oranlı tohumlama, gübreleme ve yabancı ot kontrolü gibi), azaltılmış toprak işleme teknikleri, sıvı gübre ve sindirim suyunun agronomik kullanımı, daha akıllı ve daha az israflı akıllı sulama teknikleri uygulanarak başarılabilir.

Daha fazla üretmek fakat mutlaka daha iyi üretmek

Çevreyi korurken daha fazla gıda üretme” hedefi, nihayetinde bir çiftliğin brüt gelirini artıran yeni bir bütünsel tarımsal yaklaşım gerektirmektedir. Bu, tarım sisteminin beş ana agronomik bileşenine odaklanmayı ve bunları koordine etmeyi gerektirir: genetik, ürün çeşitlendirme, toprak yönetimi, beslenme ve haşere kontrolü. Her tarımsal uygulama, gıda ve çevre kalitesine yönelik pazar talepleriyle uyumlu belirli bir hedefe karşılık gelir: biyoçeşitlilik, baklagillerle ürün rotasyonları, toprağın korunması, besin modülasyonu ve tarımsal kimyasalların azaltılması. Bu hedefler, çiftçinin elindeki araçlar olan yüksek verimli tohumlar, çeşitlendirilmiş ürün rotasyonları ile birden fazla hasat, koruma işleme ve örtü bitkileri gibi kullanılarak gerçekleştirilir. Ayrıca, sıvı gübre, sindirim suyu ve biyo-stimulanlar ile birlikte son teknoloji tarım kimyasallarının kullanımı da bu hedeflere ulaşmada yardımcı olur.

Lastikler de dahil olmak üzere tarım makineleri ve bileşenlerinin rolü

Sürdürülebilir yoğunlaştırma, son teknoloji çiftlik ekipmanları olmadan gerçekleştirilemez. Bu, ISOBUS standardını kullanarak aletlerle iletişim kuran traktörler gibi hassas tarım teknolojisini içerir. Ayrıca, belirli ürünler için bir çiftliğin tüm makine filosunun yönetilmesini ve hatta birden fazla tarladaki işlemleri optimize etmek için bulut tabanlı sistemlerin kullanılmasını da içerir.

Traktör-ekipman sisteminde veya çeşitli kendinden tahrikli tarım makinelerinde, bileşenler, özellikle de lastikler çok önemli bir rol oynar. Lastikler, traktör-ekipman sisteminin temel unsurlarıdır ve sürdürülebilir ekimde, çalışan makinelerin toprak üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya kesinlikle yardımcı olabilir.

Toprak sağlığının korunması sürdürülebilir tarım için çok önemlidir. Bunu başarmanın bir yolu da AGRIMAX V-FLECTO serisinden VF 710/70 R 42 ve VF 900/60 R 42 gibi özel lastikler kullanmaktır. Bu lastikler zeminle daha geniş bir temas alanına sahiptir, bu da toprağın sıkışmasını azaltmaya ve sağlıklı yapısını korumaya yardımcı olur. Ekili sıralara verilen zararı en aza indirmenin önemli olduğu sıralı ekinler için, VF Row Crop serisinden AGRIMAX SPARGO gibi dar lastikler faydalı olabilir. Bu lastikler, aşırı sıkışmaya neden olmadan standart lastiklerden daha ağır yükleri taşıyabilir. Örneğin sıralı ürün uygulamalarında yüzey temasını en aza indirmeye odaklanırlar.

Share
Sektörünüzdeki haberleri ilk siz öğrenin!
Özel haberler, trend ürünler ve BKT hikayeleri de dahil olmak üzere BKT Evreni ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Lastiğinizi bulun