Yürürlükteki mevcut mevzuatta (md. 13, Genel Veri Koruma Yönetmeliği, bundan sonra "GDPR") belirtildiği üzere, www.bkt-tires.com (bundan sonra "web sitesi" olarak anılacaktır) web sitesine erişen kullanıcılara kişisel verilerinin işlenmesi hakkında bilgi verilmektedir.

VERİ SORUMLUSU KİMDİR VE VERİ SORUMLUSUYLA NASIL İLETİŞİME GEÇİLİR?

Veri Sorumlusu BKT HOUSE, C/15, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013, Hindistan adresinde bulunan Balkrishna Industries Limited'dir. Şirketle asia@bkt-tires.com e-posta adresinden iletişime geçilebilir. 

mailto:asia@bkt-tires.com

HANGİ VERİLER İŞLENİR?

İşlenen veriler göz atma verileri ve kullanıcı tarafından anlık olarak sağlanan verilerdir.

Göz Atma Verileri

Bu web sitesinin çalıştırılması için kullanımda olan bilgi sistemleri ve yazılım prosedürleri, normal çalışma esnasında birkaç kişisel veri toplar. Bu verilerin iletimi, internet iletişim protokollerinde örtük şekilde kullanılır.

Bu veriler kimliği tanımlanmış veri sahipleriyle ilişkilendirilme amacıyla toplanmamakla birlikte, doğaları gereği, Üçüncü Tarafların elindeki verilerin işlenmesi ve ilişkilendirilmesi yoluyla kullanıcıların kimliğinin tespit edilmesine neden olabilir. Bu veri sınıfı, web sitesine bağlanan kullanıcıların kullandıkları bilgisayarların etki alanı adları veya IP adreslerini; istenen kaynakların web adreslerini, istek saatini, isteği sunucuya iletmek için kullanılan yöntemi, yanıt olarak elde edilen dosya boyutunu, sunucu tarafından verilen yanıtın durumunu gösteren sayısal kodu (pozitif sonuç, hata vb.) tanımlayan Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcılarını (URI) ve kullanıcının işletim sistemi ve BT ortamıyla ilgili diğer parametreleri içerir. 

Doğrudan kullanıcının sağladığı veriler

Bu veri sınıfı, kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak (ör. web sitesinde belirtilen e-posta adreslerine yazarken bilgi istendiğinde veya ayrılmış bölgelere erişim sağlamak ya da belirli hizmetleri kullanmak için kaydolurken) verilen kişisel verileri içerir.

VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAKLARI VE AMACI NEDİR? 

Göz atma verileri: amaç ve hukuki dayanaklar

Göz atma verileri web sitesinin kullanımı hakkında istatistiksel bilgi elde etme amacıyla, güvenlik nedenleriyle ve sitenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etme amacıyla kullanılır. Bu veriler, web sitesine hasar veren siber suçlar durumunda sorumluluğu saptamak amacıyla kullanılabilir. 

Bu verilerin işlenmesinin hukuki dayanakları kanuni menfaat olup, Yetkili Makamlar tarafından istenmesi durumunda yasal zorunluluktur. 

Çerezler veya piksellerin kullanımı konusunda lütfen web sitesi alt bilgisinden görüntülenebilen çerez politikasına bakın.

Doğrudan kullanıcının sağladığı veriler: amaç ve hukuki dayanaklar 

Kullanıcı tarafından isteğe bağlı olarak verilen kişisel veriler yalnızca olası istekleri gerçekleştirme amacıyla ve abone olunan hizmetlerden fayda elde etmek için kullanılır.

Dolayısıyla bu verilerin işlenmesinin hukuki dayanağı, önceden sözleşmeye bağlanmış tedbirlerin ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifasıdır.

Veriler, gerekirse dava açmak veya yasal işlem yoluyla bir hakkı uygulamaya sokmak ya da savunmak üzere Veri Sorumlusunun yasal nedenleri için de kullanılabilir. 

VERİLER NASIL İŞLENİR?

Toplanan veriler BT araçları yardımıyla işlenir. Veri kaybını, yasa dışı veya hatalı kullanımı ve yetkisiz erişimi önlemek için yeterli güvenlik tedbirleri alınır. 

Web hizmetleriyle ilişkili veri işleme faaliyeti için Avrupa bölgesinde konumlanmış sunucular kullanılır. Doğrudan kullanıcının sağladığı veriler, savunma amaçlı ihtiyaçlar (daha uzun saklama süresi gerektirebilen) dışında, istekleri gerçekleştirmek için kesinlikle gerekli süre boyunca saklanır ve ardından iptal edilir.

Google Analytics yoluyla elde edilen veriler ve çerezler veya benzer araçlar kullanan diğer hizmetler için lütfen çerez politikasında belirtilen ifadelere bakın.

VERİLER SAĞLANMAZSA NE OLUR? 

BT ve telematik protokollerini başlatmak için gereken göz atma verileri dışındaki verilerin kullanıcılar tarafından çeşitli yollarla sağlanması isteğe ve gönüllülük esasına dayalıdır. 

Bununla birlikte, bu verilerin sağlanmaması, kullanıcının ileteceği veya ilettiği isteklerin gerçekleştirilememesiyle sonuçlanabilir. 

VERİLERİN BİLGİSİNE KİMLER ERİŞEBİLİR?

Veriler, Veri Sorumlusunun yetkili personeli tarafından işlenir.

Bunun yanı sıra veriler, web sitesi yönetimiyle ilişkili olarak gerçekleştirilen faaliyetler için Veri Sorumlusu adına Veri İşlemcisi olarak grup şirketi BKT Europe Srl tarafından da işlenir.

Grup şirketlerine "İletişim" sayfasında belirtilen e-posta adreslerinden mesaj gönderilmesi durumunda, veriler sözleşmeli şirketler tarafından öğrenilebilir.

Veriler, Veri Sorumlusunun yasa gereği yanıtlamakla yükümlü olduğu belirli istekler durumunda yetkili Makamlar tarafından; Veri Sorumlusu adına gerçekleştirilen faaliyetler için BT gereçleri ve destek sağlayan danışmanlar veya şirketler tarafından veya olası ihtilaflarda anlaşmazlığın çözümü ve hukuki yardım için dâhil olmaları gereken avukatlar tarafından öğrenilebilir. 

Belirtilen bazı veri sahiplerinin Veri İşlemcisi olarak hareket ettiği ve yasal yükümlülükler nedeniyle veya sözleşme ilişkisinden veya Veri Sorumlusunun, yetkili personel tarafından yapılan bakım operasyonları yoluyla BT sistemlerinin güvenliğini koruması ve hukuki danışmanlık yoluyla savunma davalarının gerçekleştirilmesi kapsamında hukuki menfaatinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereği bağımsız Veri Sorumluları olarak hareket edenlerle iletişim kurulduğu anlaşılmaktadır. 

Veri sahibi, faaliyetlerini Veri İşlemcisi olarak gerçekleştiren dış şahısların listesini Veri Sorumlusundan isteyebilir.

Dolayısıyla, iletişim, faaliyetlerin yerine getirilmesi ve amaca ulaşılması için aktarımları gerekli olan bu tür veri sınıflarıyla sınırlandırılmıştır.

VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI NEDİR?

Yasaya göre, veri sahibi Veri Sorumlusundan kişisel verilerine erişme, bunları düzeltme veya silme, verilerinin işlenmesini sınırlama veya buna itiraz etme hakkına sahiptir. Ek olarak, veri sahibi veri taşınabilirliği hakkına da sahiptir.

Veri sahibi, herhangi bir formalite olmaksızın, privacy@bkt-tires.com adresinden Veri Sorumlusuna e-posta göndererek haklarını dilediği zaman kullanabilir.

mailto:privacy@bkt-tires.com

Kişisel verilerin korunması hakkında yürürlükteki mevcut mevzuatla verilen haklar aşağıda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Erişim hakkı, yani kişisel verilen şu anda işlenip işlenmediği hakkında Veri Sorumlusundan teyit alma ve işlenmesi durumunda kişisel verilere ve aşağıdaki bilgilere erişim sağlama hakkı: a) işlenme amacı; b) söz konusu kişisel veri sınıfları; c) özellikle üçüncü ülke alıcılarına veya uluslararası kuruluşlara yönlendirilmesi durumunda kişisel verilerin iletildiği veya iletileceği alıcılar veya alıcı sınıfları; d) mümkünse kişisel verilerin beklenen saklanma süresi, bu mümkün değilse bu süreyi belirlemede kullanılan kriterler; e) veri sahibinin Veri Sorumlusundan kişisel verilerini düzeltme veya silme, kişisel verilerinin işlenmesinin sınırlama veya buna itiraz etme hakkının varlığı; f) bir denetleyici Kuruma şikâyette bulunma hakkı; g) verilerin veri sahibinden alınmamış olması durumunda, kaynakları hakkında tüm mevcut bilgiler; h) profil oluşturma gibi otomatik karar verme süreçlerinin olup olmadığı ve en azından böyle durumlarda yürütülen mantık hakkında anlamlı bilgilerin yanı sıra bu veri işlemenin veri sahibi açısından önemi ve sonuçları. Herhangi bir kişisel veri üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa aktarılırsa, veri sahibi bu aktarımın yeterince güvenceye alınıp alınmadığı konusunda bilgilendirilme hakkına sahiptir. 

Düzeltme hakkı, yani hatalı verilerin herhangi bir gerekçesiz gecikme olmaksızın düzeltilmesini Veri Sorumlusundan talep etme hakkı. İşleme amacı dikkate alınarak, veri sahibi ek beyan yoluyla bile olsa eksik verilerin tamamlatılmasını isteme hakkına sahiptir. 

Silme hakkı, yani kişisel verilerin herhangi bir gerekçesiz gecikme olmaksızın silinmesini aşağıdaki durumlarda Veri Sorumlusundan talep etme hakkı: a) kişisel verilerin toplanma veya işlenme amacı doğrultusunda artık gerekli olmaması; b) veri sahibinin verilerinin işlenmesi için verdiği iznini geri çekmesi ve verilerin işlenmesi için başka bir yasal zemin bulunmaması; c) veri sahibinin, işleme faaliyetinin kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmaması, Veri Sorumlusuna verilen resmi yetkilerin kullanımıyla ilgili olmaması, kanuni menfaat güdülmemesi ve işleme faaliyetine yönelik ağır basan bir gerekçe bulunmaması hallerinde verilerin işlenmesine itirazda bulunması veya doğrudan pazarlama amacıyla verilerin işlenmesine itirazda bulunması; d) kişisel verilerin yasa dışı şekilde işlenmiş olması; e) Veri Sorumlusunun tabi olduğu AB veya Üye Ülke mevzuatının gerektirdiği bir yasal yükümlülüğe uyum sağlanması amacıyla kişisel verilerin silinmesinin gerekmesi; f) şirketin hizmetleriyle bağlantılı olarak reşit olmayan kişilerin kişisel verilerinin toplanmış olması. Bununla birlikte, aşağıdakiler için verilerin işlenmesi gerekliyse silme talebi kabul edilemez: a) ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılması; b) Veri Sorumlusunun tabi olduğu AB veya Üye Ülke mevzuatı gereği verilerin işlenmesini gerektiren bir yasal yükümlülüğe uyum sağlanması veya kamu yararının gerektirdiği haller ya da Veri Sorumlusuna verilen resmi yetkilerin kullanımı; c) kamu sağlığı alanında kamu yararı nedenleriyle; d) silme faaliyetinin ilgili işleme hedeflerinin yerine getirilmesini imkânsız hale getirme veya buna ciddi zarar verme riskinin olduğu durumlarda; arşivleme amacıyla kamu yararı, bilimsel veya tarihi araştırmalar ya istatistiksel amaçlar doğrultusunda; e) yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması ve savunulması amacıyla. 

Sınırlama hakkı, yani saklama haricinde, aşağıdaki durumlarda yalnızca veri sahibinin izniyle ya da yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması amacıyla ya da başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için ya da AB veya bir Üye Devletin kamu yararına dayalı nedenleriyle işlenmesini talep etme hakkı: a) veri sahibinin kişisel verilerin hatalı olduğunu iddia etmesi durumunda Veri Sorumlusunun bu kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini için gerekli bir süre boyunca; b) verilerin işlenmesinin yasa dışı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine itiraz etmesi ve bunun yerine verilerin kullanımının sınırlanmasını talep etmesi; c) Veri Sorumlusunun artık işleme faaliyeti için verilere ihtiyacı olmamasına rağmen yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kişisel verilerin veri sahibi açısından gerekli olması; d) veri sahibinin, işleme faaliyetinin kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi gerekli olmadığı, Veri Sorumlusuna verilen resmi yetkilerin kullanımıyla ilgili olmadığı veya Veri Sorumlusu ya da üçüncü taraflarca kanuni menfaat güdülmediği durumlarda ve Veri Sorumlusunun yasal nedenlerinin veri sahibinden nedenlerinden daha ağır bastığı doğrulanana kadar verilerin işlenmesine itirazda bulunması.  

Taşınabilirlik hakkı, yani tüm kişisel verilerin Veri Sorumlusu tarafından yaygın olarak yapılandırılmış, otomatik bir cihaz tarafından okunabilir biçimde sağlanmasını isteme hakkı ve bu verilerin teknik olarak mümkünse, işleme faaliyeti onaya veya sözleşmeye dayalıysa ve işlem otomatik cihazlar yardımıyla yapılıyorsa bir Veri Sorumlusundan başka bir Veri Sorumlusuna, Veri Sorumlusunun engellemesi olmaksızın aktarılması hakkı. Bu hak, silme hakkına halel getirmeksizin geçerlidir.

İtiraz hakkı, yani veri sahibinin, işleme faaliyetinin kamu yararına bir görevin yerine getirilmesi, Veri Sorumlusuna verilen resmi yetkilerin kullanımıyla ilgisi gereği veya Veri Sorumlusu ya da üçüncü taraflarca kanuni menfaat gütmek amacıyla gerekli olmadığı müddetçe, kişisel nedenlerle kişisel verilerinin işlenmesine dilediği zaman itiraz etme hakkıdır. Kişisel veriler doğrudan pazarlama amacıyla işlenmişse, veri sahibi, doğrudan pazarlama ile ilgili olduğu ölçüde profil çıkarma dahil bu amaçla gerçekleştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi faaliyetine dilediği zaman itiraz etme hakkına sahiptir. 

Kişisel verilerinin işlenmesinin GDPR hükümlerini ihlal etmesi durumunda, Yönetmeliğin 77. maddesi uyarınca denetleyici bir Kuruma şikâyette bulunma hakkına veya yasal yollara başvurma hakkına (Yönetmeliğin 79. maddesi) sahip olduğu işbu vesileyle veri sahibine bildirilir.

EK BİLGİLER

Web sitesinde kullanılan çerezler ve benzer araçlar konusunda lütfen çerez politikasına bakın.


4/2/2020 12:49:11 PM
Sektörünüzdeki haberleri ilk siz öğrenin!
Özel haberler, trend ürünler ve BKT hikayeleri de dahil olmak üzere BKT Evreni ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için bültenimize abone olabilirsiniz.
Lastiğinizi bulun