Bana väg för kvinnor i lantbruket | Hur överbryggar vi klyftan mellan könen? 1
Events

Bana väg för kvinnor i lantbruket | Hur överbryggar vi klyftan mellan könen?

Lästid (minuter):2

Tiderna förändras. Borta är de dagar då den stereotypa manliga uppfattningen om en jordbrukare konsekvent stämde. Kvinnodrivna gårdar är på frammarsch, men kvinnor inom jordbruket står fortfarande inför dagliga utmaningar. Följ med oss i kampen för jämlikhet och upptäck mer om hur vi kan övervinna könsskillnaderna på gården.

Hälften av världens befolkning består av kvinnor. Ändå är kvinnorna kraftigt underrepresenterade inom lantbruket. I det fjärde avsnittet av Global Trends utforskar vi könsklyftan inom lantbruket och diskuterar tänkbara lösningar.

Visste du detta? Om den kvinnliga arbetsstyrkan hade lika god tillgång till resurser som den manliga skulle jordbruksproduktionen kunna öka med 30 procent! Det skulle kunna leda till att 150 miljoner fler människor får mat på bordet, vilket hade inneburit ett betydande bidrag till kampen mot svält och extrem fattigdom.
Varför är kvinnor sämre representerade i dagens lantbruk? Det är en av frågorna som vi undersökte i det senaste avsnittet av Global Trends.

Varför finns det en klyfta?

Tyvärr straffas kvinnliga medarbetare ofta inom jordbrukssektorn. Många kvinnliga anställda har otillräcklig tillgång till grundläggande resurser och tjänster, exempelvis mark, banklån och utbildning.
Som ett resultat av de ojämlika förhållandena och möjligheterna producerar lantbruksföretag som drivs av kvinnor upp till en tredjedel mindre än de som drivs av män, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.
Tänk dig hur stor potential lantbrukssektorn har, om bara ojämlikheten mellan könen kunde besegras!

Mångfald kan vara en konkurrensfördel

För att driva en gård krävs ständiga beslut: Det gäller allt från att välja rätt däck till att välja rätt gröda. Lucia Salmaso, VD för BKT Europe, är väl medveten om de svårigheter en kvinna kan stöta på i branschen, i synnerhet när det gäller möjligheten att nå de högre befattningar där besluten fattas. I Global Trends-avsnittet konstaterade hon att även om situationen har förbättrats, drabbas kvinnor än i dag av de många fördomar mot det kvinnliga könet som hindrar kvinnor från att nå framgångsrika positioner:
– Men mångfald kan vara en verklig konkurrensfördel för företag, vilket är nödvändigt för att generera innovation och tillväxt, och detta gäller alla branscher, tillägger hon.

Användbara färdigheter

Tre av tio jordbruksföretag drivs av kvinnor. Siffran ger oss en uppfattning om kvinnornas betydande bidrag till sektorn. Svetla Garbeshkova, VD för Agro TV Bulgaria, medverkade också i Global Trends-avsnittet. Hon berättade att utvecklingen inom lantbruket är otänkbar utan kvinnornas engagemang.
– Jag anser också att kvinnor kan utnyttja vissa färdigheter och egenskaper som utmärker dem, till exempel deras inneboende kreativitet, uthållighet och ambitionsförmåga, för att förbättra jordbruksverksamheten, säger Svetla.

Hon berättar om situationen i Bulgarien, där bidragen från kvinnor som arbetar i lantbrukssektorn har visat sig vara helt avgörande för den fortsatta utvecklingen och förbättringen av lokala landsbygdsområden.
– Jag tror därför att det är viktigt att förändra den helt och hållet manliga uppfattning som vi i allmänhet har om lantbruket, tillägger hon.

Inspiration från andra länder

I Global Trends-avsnittet om lantbrukets kvinnliga ansikte deltog även Audra Mulkern, grundare av Female Farmer Project, ett amerikanskt projekt som omfattar flera plattformar och arbetar för att stärka kvinnors roll inom lantbruket. Projektet kan redan peka på positiva siffror – kvinnor inom lantbruket utgör nämligen det snabbast växande demografiska segmentet i hela USA.
– Jag måste säga att vi gör uppmuntrande framsteg på det här området, åtminstone i USA. Vi kan äntligen säga att synen på kvinnor inom lantbruket håller på att förändras, särskilt hos de yngre generationerna som oftare erkänner den grundläggande roll som kvinnor spelar även på det här området, säger Audra.

 

Vill du få veta mer om hur man kan överbrygga klyftan mellan könen och förvandla mångfald till en konkurrensfördel? Titta på avsnittet här!

Share
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck