Byggbranschen är hjärtat av varje samhälle och skapar utrymme för att sammanföra människor  med olika bakgrunder. Byggnader är inte bara tegel och murbruk - de är en plats för utbildning,  arbete, rekreation, bön och så mycket mer.  

De första bevisen på människans byggande går tillbaka till 400 000 f.Kr. Byggnadsindustrin har  utvecklats dramatiskt sedan grottmänniskornas tid och fortsätter att vara pionjär för en mer  diversifierad arbetskraft, inklusive kvinnliga byggnadsarbetare. Branschen integrerar också  högteknologiska lösningar som AI och robotar. Och lyssnar på den ständigt växande globala  frågan om global uppvärmning, samtidigt som de övergår till mer hållbara metoder.  

 

Mångsidig arbetskraft - den kvinnliga byggnadsarbetaren 

 

Byggnadsindustrin har alltid varit en mansdominerad bransch. Om du går förbi en  byggarbetsplats är chansen stor att de flesta, om inte alla arbetare är män. Även om kvinnor  utgör hälften av Storbritanniens arbetskraft utgör de endast 14 % av byggnadsarbetarna och  endast 1 % arbetar på byggarbetsplatsen. Men tiderna håller på att förändras.  

Allt fler kvinnor går in i byggbranschen, The Institute for Women's Policy Research upptäckte att  antalet kvinnor som arbetar inom byggbranschen är det högsta på två decennier. Det är inte  bara fler kvinnor som går in i byggbranschen, utan fler kvinnor befordras också till ledarroller  och går vidare till att leda egna byggföretag.  

Kvinnor förändrar byggbranschen genom att bryta ner könsbarriärer, tillföra ovärderlig kunskap  för att minska kompetensgapet och ge ett fräscht, nytt perspektiv till dagens byggvärld.  

Branschen reagerar på denna förändring. Skyddskläder (PPE) har utformats för att passa  kvinnor, med bättre passande toppar och byxor med hög midja. Det finns också en växande  medvetenhet i skolorna, eftersom kvinnliga byggnadsarbetare går in i utbildningsmiljöer och  talar med unga människor om det breda utbudet av arbetsmöjligheter. Och att byggnadsarbete  är ett arbete som man kan vara stolt över, eftersom man är en integrerad del av ett samhälle  som förändrar människors livskvalitet. Dessa samtal bidrar till att locka en yngre generation till  byggbranschen och bryter snabbt ner könsstereotyperna.  

Kvinnliga byggnadsarbetare fungerar också som mentorer för unga miljörådgivare - de hjälper  unga människor att få mer erfarenhet från byggarbetsplatsen och unga kvinnor att få mer  självförtroende på fältet, samtidigt som de visar vägen mot en kultur som präglas av större  mångfald.  

 

Här är några tips för att ta itu med den bristande könsbalansen inom byggbranschen: 

 

  • Behandla de anställda lika

Det låter enkelt, men det finns några viktiga faktorer att ta hänsyn till. Till exempel att  tillhandahålla både manliga och kvinnliga toaletter på plats och skyddsutrustning som passar  ordentligt. Och för att ta itu med löneskillnaderna mellan könen bör du se till att dina anställdas  löner och befordringar inte baseras på kön, utan på deras unika färdigheter och prestationer för rollen.  

  • Var flexibel  

Många kvinnor har föräldraansvar och letar efter roller med flexibilitet som passar deras balans  mellan arbete och privatliv. Till exempel att arbeta hemifrån och hantera resor på plats för att  passa med de anställdas scheman. När The Royal Institute of Chartered Surveyors frågade  branschfolk om deras rekommendationer för att få fler kvinnliga talanger till sektorn, noterade  48 % att flexibelt arbete är avgörande.  

 

Högteknologiska arbetssätt  

 

Byggbranschen håller också på att komma i kapp den moderna världen genom att integrera  högteknologi i den dagliga verksamheten. Till exempel används AI-robotar på byggarbetsplatser  för att förenkla svåra uppgifter och utföra dem med detaljerad precision. Och AI-robotarnas  färdigheter har också utvecklats, nu kan de analysera komplicerade uppgifter och improvisera  utifrån specifika krav för uppgiften. Förutom att arbeta med otrolig precision ökar AI-robotar  effektiviteten och sparar tid, vilket skapar långsiktiga ekonomiska fördelar. Några av de  aktiviteter som AI-robotar utför är bland annat följande: 3D-utskrift, murning, rivning, transport  av förnödenheter och betongläggning. AI-robotar bidrar också till att öka säkerheten i  arbetsmiljön för människor, till exempel genom att transportera förnödenheter och material till  byggarbetsplatsen utan mänskligt ingripande. Detta stöd är avgörande för byggbranschen, där  21 % av dödsfallen på arbetsplatsen i USA är kopplade till byggbranschen.  

 

En hållbar framtid för byggbranschen  

 

Hållbart byggande uppmuntras och praktiseras starkt inom hela byggbranschen, och det finns  en mängd olika sätt för branschen att visa sin solidaritet för att skydda vår miljö; idag och för  kommande generationer. Ett av de enklaste sätten är att byggföretagen använder förnybara  och återvinningsbara resurser och återvinner så mycket av sitt avfall som möjligt. Många  byggarbetsplatser hanterar sin återvinning på plats genom att dela upp material i olika  återvinningsbara lådor. Denna form av återvinning på plats bidrar till att uppmuntra  arbetskraften att vara mer hållbar och se hur mycket avfall som kan återanvändas, med egna  ögon. Några av de hållbara byggmaterial som fler och fler företag använder är bland annat  komposittakskivor, smarta glasfönster, bambugolv och hampisolering.  

 

Arbetstagaren i centrum

 

En studie från University of Oxford visar att nöjda arbetstagare är 13 procent mer produktiva.  Alla bra företag ser till att deras anställda står i centrum för vad de gör och att deras röst är  central i företagets dagliga ledning.  

 

  • Utbildning och arbetsutveckling  

Genom att erbjuda relevanta utbildningar och sätt för dina anställda på byggarbetsplatsen att  utvecklas kommer ditt team att känna sig mer ansvarstagande samtidigt som du utökar  kompetensen och kunskapen hos din arbetskraft. Som arbetsgivare visar du att du verkligen  bryr dig om dina anställdas karriärutveckling.  

  • En arbetskraft - en uppsättning standarder  

Oavsett kön, ålder, rang och erfarenhet hos dina anställda - alla bör följa samma standarder och  protokoll. Detta skapar lika villkor där alla känner att deras röst hörs och behandlas med  respekt och jämlikhet.  

 

Byggbranschen har kommit långt under de senaste decennierna. Det finns fortfarande mycket  kvar att göra, men branschen bygger grunden och bryter barriärer för att skapa verklig  förändring.  

Och en mångfaldig arbetskraft - med nya idéer och utrymme att växa och inspirera andra.

 
 

Kvinnor i byggbranschen: Skapa en grund och bryta barriärer 2