Ny EU-förordning för jordbruksmaskiner: JORDBRUKSROBOTAR gör sin debut
Technology

Ny EU-förordning för jordbruksmaskiner: JORDBRUKSROBOTAR gör sin debut

Lästid (minuter):2
Om du funderar på jordbrukets framtid har du kommit rätt. I denna artikel utforskar vi den nya EU-förordningen för jordbruksmaskiner som träder i kraft i januari 2027. Upptäck de senaste uppdateringarna för standarder för jordbruksmaskiner med fokus på ny teknik som artificiell intelligens, cybersäkerhet och viktigast av allt, jordbruksrobotar. Förbered dig på en resa in i framtidens jordbruk!
Ny EU-förordning för jordbruksmaskiner: JORDBRUKSROBOTAR gör sin debut 1
Den nya EU-förordningen för jordbruksmaskiner är på väg och syftar till att uppdatera konstruktionsstandarderna för maskiner som tillverkas från och med januari 2027.

Denna lagstiftning, som ändrar ”maskindirektivet" från 2006, godkändes i juni förra året efter en komplex förhandlingsprocess som inleddes 2021. För jordbruksmaskintillverkare kommer förordningen att träda i kraft den 20 januari 2027. Men vad innebär detta för jordbrukare och entreprenörer som använder dessa maskiner?

De viktigaste nyheterna rör specifika regler inom digital teknik, såsom artificiell intelligens och cybersäkerhet. Den nya europeiska förordningen, med introduktion av nya maskiner på marknaden, medför många förändringar men automatisering och ny teknik – som fram till nyligen ansågs vara futuristiska – medför också viktiga innovationer.

Enhetlighet bland medlemsstater

Innan vi går in på detaljerna är det viktigt att veta följande: för att säkerställa en enhetlig tillämpning i EU:s medlemsländer valde kommissionen en förordning framför ett direktiv som lagstiftningsverktyg.

Förordningen har redan trätt i kraft, men för jordbruksmaskintillverkare blir den bindande först från och med den 20 januari 2027. Därför måste maskiner fram till detta datum lanseras på marknaden i enlighet med direktiv 2006/42/EG.

Till skillnad från det tidigare dokumentet, som krävde implementering genom nationella förordningar, kommer den nya förordningen att vara direkt tillämplig och bindande utan behov av ytterligare införlivanden av medlemsländerna.

Målet är att tillhandahålla ett tydligt och detaljerat regelverk som kan tillgodose behoven i sektorer som genomgår en kontinuerlig teknisk utveckling, samtidigt som enhetlighet säkerställs mellan alla EU:s medlemsländer.

För första gången står artificiell intelligens och automatisering i centrum

Den nya förordningen innebär flera förändringar som kommer att ha stor inverkan på framtidens  jordbruksmekanisering. I ett sammanhang där dessa aspekter inte tidigare omfattades av förordningar, dyker nu frågor som rör automatisering och robotik upp. Bland de säkerhetskomponenter som anges i förordningen hittar vi nu alla system ”med helt eller delvis självutvecklande beteende som använder automatiska inlärningsmetoder”. Det handlar i huvudsak om att alla delar, för att förbättra driftsäkerheten hos maskiner, utnyttjar potentialen hos maskininlärning (ML) och artificiell intelligens (AI).

Ny EU-förordning för jordbruksmaskiner: JORDBRUKSROBOTAR gör sin debut 2
Ingen jordbruksrobot bör smita iväg

Den kanske mest betydelsefulla nyheten handlar om autonoma mobila maskiner, som tillhandahåller alla nödvändiga säkerhetsfunktioner under rörelse och drift utan konstant övervakning av operatör. Dessa autonoma maskiner använder artificiell intelligens och maskininlärning. På grund av detta anses de vara hög risk och måste certifieras av en extern person innan de lanseras på marknaden. Det är viktigt att betona att riskerna med dessa maskiner kan förändras över tid på grund av deras självutvecklande beteende; därför är det viktigt att designa dem så att de fungerar med olika nivåer av autonomi.

Inga misstag, bara självkorrigering

För att säkerställa säkerheten måste jordbruksrobotar på fälten hålla sig inom fördefinierade zoner, registrera all data relaterat till de beslut som fattas och lagra dessa i minst ett år. Operatörer måste kunna ingripa i realtid för att korrigera eventuella fel. Förordningen introducerar också två nya definitioner: övervakaren, som är ansvarig för maskinens övervakning, och övervakningen, som möjliggör fjärrstyrning via en enhet. Maskinen kan inte fungera utan aktiv övervakning och måste informera övervakaren om eventuella avvikelser.

Vidare beaktar förordningen människa-maskin-interaktion på fältet. Detta inkluderar risker som psykisk stress relaterat till att delad arbetsmiljö med robotar. Tillverkare måste anpassa sina maskiner för att kommunicera förståeligt med operatörer, både verbalt och icke-verbalt. Robotar måste också alltid kunna upptäcka människor och hinder, även under icke-operativ förflyttning.

Människa-maskin-interaktion på fältet

Förordningen tar också upp nya koncept som uppmärksammar människa-maskin-interaktion på fältet med beaktning av risker och psykisk stress som uppstår vid delad arbetsmiljö. Enligt bestämmelserna måste tillverkare anpassa sina maskiner för att effektivt kommunicera med människor verbalt, genom gester eller uttryck och ge förståeliga förklaringar av planerade åtgärder. Dessutom måste mobila maskiner kunna detektera människor och hinder, som är aktiva under både operativa och icke-operativa aktiviteter, såsom återgång till laddnings- eller parkeringsstationen.

Fortsätt att följa oss för att hålla dig uppdaterad om de senaste innovationerna och förändringarna inom jordbruk och teknik. Framtiden är här och jordbruksrobotar inleder en ny era inom det moderna jordbruket.

Share
Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck