Society 1
Styrning och etik

Som branschledare är det viktigt att vara ansvarsfull och engagerad i de saker som är viktiga. Vår styrningsfilosofi insisterar på bästa praxis inom bolagsstyrning, som bygger på förvaltarskap, öppenhet och ansvarstagande. Vår aktiva, välinformerade och oberoende styrelse tillför vägledning om etik inom alla områden av vår verksamhet.

De kärnvärden som styr vår styrning är djupt rotade i vår organisation: Kvalitet, förtroende, innovation, kompetens och ledarskap.

Dessutom styrs BKT av våra familjevärderingar. Våra intressenter är till exempel viktiga medlemmar av BKT-familjen, däribland våra kunder, anställda, säljare, aktieägare och investerare - och alla våra globala samhällen. Vi tror på vikten av ömsesidig tillväxt, så vi delar information och intellektuella resurser samt våra resultat och framsteg, samtidigt som vi lyssnar på feedback och idéer och ger alla våra familjemedlemmar chansen att komma till tals.

Society 2
Efterlevnad

Vår funktion för regelefterlevnad ser till att all vår interna och externa företagsverksamhet och anläggningsverksamhet genomförs väl inom ramen för gällande lagar och förordningar, och att vi fortsätter att följa dem fullt ut.

BKT var det första däcktillverkningsföretaget i Indien som 2009 fick REACH-certifikatet i enlighet med EU:s standarder - en certifiering som garanterar skyddet av människors hälsa och miljön. Våra styrningsprinciper och vår uppförandekod återspeglar detta ytterligare, och vi är glada att kunna säga att våra resultat när det gäller efterlevnad av reglerna är utmärkta. Faktum är att vi under 2021-22 uppnådde vårt mål om 100 % efterlevnad och status som icke överträdelsefri. Må vår efterlevnad fortsätta!

Anställdas välbefinnande
Faktorer för vårt höga medarbetarengagemang: Faktorer för vårt höga medarbetarengagemang

BKT må vara en global ledare inom fordonsindustrin, men en av våra viktigaste prioriteringar är människor. Vi är stolta över att integrera alla anställda i BKT-familjen och se till att de anställdas välbefinnande är på en konstant hög nivå. Resultatet? Vår personalomsättning är en av de lägsta i hela branschrankingen, vilket vittnar om vår hållbara personalstyrka.

Vår vision att sätta människan i centrum har varit den kulturella drivkraften bakom alla våra anställningsförhållanden hittills och ligger till grund för all vår politik, vårt uppförande och våra relationer. Vi har byggt upp en kultur av sann respekt och genuin omsorg som har stått sig under tre långa decennier.

Vi har insett att i en sådan sund kultur uppstår medarbetarnas välbefinnande som ett kulturellt naturligt resultat snarare än som ett strategiskt eftersträvansvärt och beräknat resultat.

Ett vittnesbörd om denna sanning är vårt folks långa anställningstid. Vi har inte bara en exceptionellt låg personalomsättning, utan våra ledande befattningshavare är också de som är här längst - flera har lämnat oss och återvänt till BKT-familjens välkomnande fålla!

LIVET PÅ BKT
BKT:s mänskliga ansikte
Komfort i omgivningen
Komfort i omgivningen

Vi är övertygade om att när arbetstagarna arbetar i en bekväm miljö håller det dem produktiva och engagerade.

Eftersom omgivningstemperaturen är en viktig faktor för komforten på fabriksgolv investerar vi i att hålla omgivningstemperaturen på en behaglig nivå. Även om det ökar våra energikostnader på verkstadsgolvet med 20 %, är våra arbetstagares välbefinnande alltid vår prioritet.

Vår investering i sådan vård har betalat sig i form av produktivitet. Vi har sett våra produktivitetsnivåer stiga gradvis under årens lopp, vilket vittnar om att en lycklig arbetskraft är en produktiv arbetskraft.

Kolonin för anställdas bostäder
Kolonin för anställdas bostäder

18 km från Bhuj City, Kutch, Gujarat, har BKT byggt ett modernt bostadsområde för de anställda vid fabriken i Bhuj. Bhuj är vår största anläggning och sysselsätter ett stort antal lokalbefolkningen, som alla är viktiga medlemmar i BKT-familjen.

Kolonin håller våra anställda nära vårt produktionscenter, vilket underlättar allas liv. På BKT är vi stolta över att ta väl hand om alla våra anställda, och vi är mer än glada över att kunna erbjuda ett hem för vår Bhuj-gemenskap, där livskvalitet är vårt viktigaste fokus.

För närvarande bor det 420 familjer här - men det kommer att växa inom en snar framtid!

Hantering av industriella relationer
Hantering av industriella relationer
BKT odlar branschgemensamma relationer med investerare, sponsringspartners och kunder, och vi arbetar hårt för att upprätthålla och förvalta dessa relationer. Vårt motto "Growing Together" talar om ömsesidig tillväxt, och vi uppnår detta genom samarbete året runt och en öppen kommunikationspolicy med alla våra intressenter.
Komfort i omgivningen
Kolonin för anställdas bostäder
Hantering av industriella relationer
Society 3
Utmärkt hälsa och säkerhet
Säkerhet: BKT: Allas angelägenhet

Hälsa och säkerhet är ett område av stor materiell betydelse i vår bransch, som har komplexa produktionsprocesser och en stor arbetsstyrka. Våra anställdas välbefinnande är vår prioritet, och vi genomför rigorösa utvärderingar av all verksamhet för att säkerställa att den är 100 % tillförlitlig.

Vi genomför omfattande säkerhetsutbildningar för alla anställda, men vi vet att vi måste gå längre och täppa till luckor i genomförandet. Det är därför vi utformar och använder en rad olika kommunikationsmetoder och material (skyltar, påminnelser, regelbundna samtal etc.) för att kontinuerligt stödja genomförandet av våra hälso- och säkerhetsföreskrifter.

Talangutveckling

Vår bransch kräver talanger med en viss expertis.

Som företag utvecklar vi ständigt innovativa produkter och en teknisk försprångsställning. Med 2700+ SKU:er har vi drivit vår kompetens till oöverträffade nivåer. Allt detta ställer enorma krav på talangernas kvalitet och kapacitet - vilket leder till vårt inneboende fokus på talangutveckling inom vårt företag. Det som kännetecknar våra experter är nyfikenhet, en önskan att ständigt lära sig, experimentera och förnya sig. Allt detta uppmuntras i hög grad av BKT.

Mot bakgrund av detta har vi kontinuerliga program för att utbilda och vidareutbilda vår personal, och vi tror verkligen på att vårda talangerna i vår BKT-familj. Ett sådant program är vårt Campus to Corporate Program, som riktar sig till morgondagens skarpa unga hjärnor. Detta program ger nya talanger varje år, och över 100 unga människor introduceras till alla BKT:s funktioner: Teknik, produktion, teknik, marknadsföring och försäljning, personal och kommersiell verksamhet.

Detta spännande och innovativa program hjälper till att träna den yngre generationen inför de kommande åren, då de kan bli BKT:s framtida ansikten!

Society 4
Society 5
Inkludering

Har du hört vårt motto "Growing Together"? Dessa två ord talar om vår kärlek till BKT-gemenskapen, samtidigt som de understryker vikten av inkludering och mångfald.

På BKT tolererar vi inte någon form av diskriminering på arbetsplatsen i alla våra verksamheter. Vi är medvetna om att handlingar talar mer än ord: detta återspeglas i våra styrningsprinciper och vår uppförandekod, liksom i vår nollvision av överträdelser.

Hur uppnår vi detta? Vi anser att det är vårt ansvar att skapa medvetenhet, och det är därför som varje medlem i vårt team är välutbildad i frågor som rör etik, integritet, mänskliga rättigheter och liknande ämnen. Vi gör också kontinuerliga utvärderingar för att se till att vår vision uppfylls.

BKT: Att växa tillsammans och bygga en rättvisare och mer inkluderande framtid.

Society 6
CSR-politik

CSR, även känt som Corporate Social Responsibility, är något som vi på BKT tror passionerat på.

Enkelt uttryckt innebär detta att vi som företag har ett ansvar för landsbygdens hälsa och välbefinnande i de samhällen som omger oss. Vår CSR-policy lyfter fram vår avsikt, vår agenda och våra teman och anpassar vår organisation brett till samhällsvård.

Vår CSR-verksamhet började 1987 - med ekonomiskt stöd till ett sjukhus i Aurangabad. Senare började vi stödja jordbrukssamhällena runt våra fabriker i Bhiwadi och Chopanki. Därefter föddes BKT Foundation 2010, där vi strävade efter att proaktivt förbättra livet för våra omgivande marginaliserade samhällen. Från och med 2014 blev vi CSR-officiella och skapade en kommitté på styrelsenivå.

Pandemin gav upphov till ett av de största behoven av socialt ansvarstagande i världshistorien. BKT:s familjevärderingar står i centrum för allt vi gör. Vi vägrade därför att överge våra välgörenhetsprojekt inför pandemin. I stället antog vi utmaningen som vilken familj som helst och fördubblade våra insatser. BKT fortsatte inte bara att bidra med sina CSR-medel, utan det var hjärtvärmande att se hur våra medarbetare kom fram för att donera mat, tid och pengar från sina egna fickor. Våra BKT-partner från 11 länder gav betydande bidrag - och vår grundarfamilj fördubblade detta! Detta bevisar att BKT kommer att fortsätta med mantrat "Grow Together", även när vi ställs inför motgångar.

Var den första som får reda på nyheter inom din industri!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om BKT-universumet, inklusive exklusiva nyheter, trendiga produkter och BKT-historier.
Hitta ditt däck